Новомиргородська районна рада

Щиро вітаємо Вас на офіційному сайті Новомиргородської районної ради. Тут Ви можете ознайомитись з останніми подіями, новинами та отримати інформацію про роботу районної ради.

Оголошення

Оновлення та внесення змін до генерального плану та зонінг села Тишківка

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

«ОНОВЛЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

ТА ЗОНІНГ СЕЛА ТИШКІВКА НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇОБЛАСТІ»

Інформація про замовника СЕО:

26010, с.Тишківка, вул. Перемоги 114, Тишківська сільська рада Новомиргородського району Кіровоградської області.

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”.

Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.
Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Містобудівна документація «Оновлення та внесення змін до генерального плану та зонінг села Тишківка Новомиргородського району Кіровоградської області»розроблена на виконання Рішення Тишківської сільської ради від 22 травня 2019 року №380.
Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та схеми планування території області (Схема планування території Кіровоградської області (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2011р.) У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточняються у детальних планах територій.
При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту, в тому числі: Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (затверджена у новій редакції рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 березня 2015 року №716), Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки (затверджено Рішенням Кіровоградської обласної ради 25 березня 2016 року № 44, зі змінами), Комплексна програми охорони навколишнього природного середовища в Новомиргородському районі на 2016-2020 роки (затверджена рішенням Новомиргородськоїрайонної радивід 21.10.2016р.№ 149) та інші.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Генеральним планом та планом зонування на території села Тишківка Новомиргородського району Кіровоградської області передбачається розміщення сільськогосподарських виробничих підприємств та комунальних об’єктів V, IV класів санітарної класифікації.

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – незабезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням, забруднення водних ресурсів, накопичення відходів та незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів, забруднення грунтових вод від скидів сільськогосподарських виробничих підприємств та виробництв;

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачаються.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нових свердловин, прокладка мереж водопостачання по території населеного пункту, улаштування локальних очисних споруд комунальної каналізації, улаштування локальних очисних споруд виробничої каналізації, відведення поверхневого стоку з територій населених пунктів у понижені ділянки рельєфу з попереднім очищенням на пісколовках для затримання нерозчинних домішок, запровадження системи роздільного збору побутових відходів.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

  • В.о.старости Тишківської сільської ради –Однокоз Мкола Іванович
  • моб. (096) 850 7478,
  • е-mail: tishksovet@ukr.net

26010, с.Тишківка, вул. Перемоги , 114

Тишківська сільська рада Новомиргородського району Кіровоградської області.

02.03.20